Välkommen till Oxhalsö Bygg!

Oxhalsö Bygg grundades 1994 och har sedan dess stått till förfogande för nybyggnationer samt om- och tillbyggnationer av hus och brygganläggningar på Blidö och kringliggande öar. Företaget har stor kunskap genom våra fyra utbildade snickare med sammantaget lång erfarenhet från både storbyggen och lite mer småskaliga byggnationer.

Vi har ett mycket bra samarbete med övriga hantverkare och entreprenörer på Blidö, vilket underlättar synkroniseringen vid byggnationer.